Politică de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Colectarea informațiilor personale
Copii și Părinți și împuterniciții săi prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 31254.

Atunci când accesați site-ul și ne comunicați date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site, datele și informațiile cu caracter personal comunicate vor putea fi folosite de către Copii și Părinți: (i) în vederea îmbunătățirii de către Copii și Părinți a produselor și serviciilor oferite, precum și a administrării relației cu clienții săi; (ii) în scopuri de reclamă, marketing și publicitate (inclusiv marketing direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare directă; (iii) servicii de comunicare electronice; (iv) în vederea întreprinderii de alte activități de către Copii și Părinți, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări separate exprese din partea utilizatorului.

Accesarea site-ului și oferirea de date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site constituie consimțământul utilizatorului ca datele sale personale să fie stocate într-o baza de date administrată de Copii și Părinți și împuterniciții săi. Toate datele oferite de utilizator prin intermediul utilizării acestui site sunt colectate și prelucrate de către Copii și Părinți și de către împuterniciții săi și vor putea fi folosite de către Copii și Părinți și împuterniciții săi în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai sus. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita Copii și Părinți sau împuterniciții săi să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru. Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 • informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
 • informațiile pe care le introduceți atunci când creați un profil pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., sexul, data nașterii;
 • informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
 • informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 • informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 • informații referitoare la orice achiziție efectuată, servicii utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 • informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Important! Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

II. Utilizarea informațiilor dvs. personale
Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 • administrarea website-ului și a afacerii noastre;
 • personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
 • autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 • trimiterea de bunuri cumpărate prin intermediul website-ului nostru;
 • furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 • trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;
 • trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 • trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 • trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 • trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 • furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 • abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și alte utilizări.

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

III. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică. De asemenea, putem divulga informațiile dvs. personale:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 • oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

IV. Securitatea informațiilor dvs. personale
Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.
Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

V. Site-uri terțe
Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

VI. Modificări
Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când, publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. 

VII. Drepturile dumneavoastră
Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, utilizatorul poate solicita, cu titlu gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate, poate interveni asupra datelor transmise, poate formula opoziție împotriva prelucrării datelor pentru motive întemeiate legate de situația să particulară. Persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț sau să fie dezvăluite unor terți în asemenea scop.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa poștală: Copii și Părinți SRL, Str. Schitul Dârvari, nr. 2, sector 2, București, judetul Ilfov sau la adresa de email: contact copiisiparinti.ro.